Popular article

จำเป็นต้องรู้สำหรับธุรกิจ

Business Transformation ควรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ?

Business Transformation ควรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ? ก่อนอื่นหลายๆคนอาจมีคำถามว่า  Business Transformation ที่ว่านี่มันคืออะไร เนื่องจากโลกธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น Business Transformation จึงเริ่มมีความสำคัญในการอยู่รอดของธุรกิจในยุคนี้ Business Transformation  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งการการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่รวดเร็ว กระทันหัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือ อาจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์ (purpose) การวางกลยุทธ์ (strategy) และ วิสัยทัศน์ (vision) ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงค่อยๆเกิดชึ้นและนำไปสู่ Business Transformation ในที่สุด แล้วแบบนี้ Business Transformation ควรเกิดขึ้นเมื่อไหร่? ผู้บริหารในหลายๆธุรกิจมักรอจนกว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับปัญหา พวกถึงจะยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะสายเกินไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation ที่ดีที่สุดควรจะเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาและวิกฤตจะเกิดขึ้น  ธุรกิจที่ฉลาดมักมองไปข้างหน้าเสมอ พวกเขาคิดเสมอว่าสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคตนั้นคืออะไร พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับทุกๆย่างก้าวที่จะก้าวต่อไปในอนาคตและรู้ตัวว่าก้าวต่อไปของพวกเขาจะทำอะไรและควรก้าวไปในทางไหน อย่างไรก็ตามแต่ละธุรกิจมีวิธีก้าวเดินที่แตกต่างกัน เช่น บางที่อาจต้องการขยายฐานการผลิต แต่บางที่อาจต้องการเป็น brand ที่เป็นที่รักของลูกค้า ดังนั้นทุกๆก้าวและทุกๆการเปลี่ยนแปลงนั้นควรเป็นผลมาจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือ business […]

READ MORE

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย

ทำไม Core Value ถึงสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

Core Value คืออะไร? Core Value หรือ ค่านิยมหลัก หมายถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักขององค์กร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แต่ละองค์กรจะมีแตกต่างกันออกไป รวมถึงเป็นบรรทัดฐานที่องค์กรใช้ในการกำหนดและวางรากฐานของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรภายใน องค์กรอีกด้วย ความสำคัญของ Core Value 1. สร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรของคุณ     อะไรทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่น ๆ ในที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ หรืออะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งของคุณ คำตอบหนึ่งคือ การมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน เพราะมันจะทำให้องค์กรของคุณมีความเฉพาะตัวและโดดเด่นซึ่งยากที่จะลอกเลียนแบบ 2. สื่อสารตัวตนขององค์กร      ค่านิยมหลักเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นถึงสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่และสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ ทำให้ทุกคนเข้าใจองค์กรของคุณมากขึ้น 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี      ค่านิยมเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร หากองค์กรของคุณมีค่านิยมหลักที่ดี เช่น การมีความรับผิดชอบ การมีความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั้งการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั่นเอง

READ MORE

จำเป็นต้องรู้สำหรับธุรกิจ

Passion, Freedom and Impact : 3 ส่วนผสมของความสำเร็จทางธุรกิจ

Passion, Freedom and Impact : 3 ส่วนผสมของความสำเร็จทางธุรกิจ ส่วนผสม 3 อย่างนี้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจขององค์กรของคุณได้ . Passion, Freedom and Impact are the main drivers that can determines company’s success or failure in the today’s business world.   1. Passion . Passion (ความหลงใหล) คือ แรงผลักดันและความรักในสิ่งที่คุณทำ มันจะช่วยให้คุณมองเห็นโลกในมุมมองที่คนอื่นมักจะมองไม่เห็น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณต่อไปได้แม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตาม . Passion is the drive and the love of what you do. It […]

READ MORE

จำเป็นต้องรู้สำหรับธุรกิจ

ทำไมการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบธุรกิจของคุณมีการสร้างคุณค่าที่เกิดจากระบบการทำงานภายในทีมที่แข็งแรง เราจึงนำแนวคิดแบบ “ไคเซ็น” (Kaizen) ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจและต้องการที่จะส่งมอบไอเดียนี้ออกไปให้แก่ธุรกิจของคุณเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตอย่างธุรกิจ SME ที่มีข้อจำกัดเรื่องเงินลงทุน จึงทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความเร็วและการปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กร แนวคิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องอย่างการคิดแบบ “ไคเซ็น” (Kaizen) เป็นหนึ่งในเทคนิคกระบวนการแบบ Lean ที่ยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นแนวคิดการบริหารร่วมกันระหว่างทีมภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและช่วยปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เรายังเชื่อในเรื่องของการมี Business Routine ที่ดีซึ่งจะช่วยให้การจัดการการดำเนินธุรกิจมีความลื่นไหลและความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงแผนการรับมือต่อเหตุการณ์ที่เข้ามาและรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ทำให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ได้ทันที และยังช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ พร้อมทั้งสามารถดำเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจของคุณจะมีความเคยชินกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเอง Escaplan จะช่วยคุณสร้าง Routine ภายในองค์กรของคุณ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมอย่างคุ้มค่า เราเข้าใจงานด้านเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อนและข้อจำกัดด้านเงินทุนที่ส่งผลต่อการยากที่จะนำ software การจัดการที่มีราคาแพงเข้ามาใช้ เราจึงคัดสรร Business Tools หรือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ของคุณ ที่ทั้งเรียนรู้ได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่จะสามารถสร้างมูลค่าจริงๆให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน “เพื่อให้ธุรกิจของคุณพัฒนาต่อไปได้อย่างเรียบง่ายและรวดเร็วแบบสไตล์ธุรกิจ SME” .

READ MORE

จำเป็นต้องรู้สำหรับธุรกิจ

ทำไม Lean & Agile จึงสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ

ลูกค้าของ Escaplan จะสามารถพัฒนาขึ้นสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย สามารถรับมือกับสถานการณ์ภายนอกได้ดี เป็นองค์กรที่สามารถผลิตนวัตกรรมได้เอง มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง บุคคลากรในองค์กรมีคุณภาพพร้อมด้วยทัศนคติพร้อมที่จะเติบโต และมีกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ให้องค์กรของคุณเป็นองค์ที่ “Lean” คำว่า LEAN หมายถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง ดังนั้น Lean Enterprise หรือ องค์กรณ์ที่มีระบบธุรกิจแบบ Lean จะมีความสามาถในการเข้าใจคุณค่าหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และมีความสามารถในการสร้างคุณค่านั้นหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้ทรัพยากรที่มีและเกิดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุด การบริหารขององค์กรแบบ Lean ร่วมกับการนำแนวคิดแบบ Startup มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือเป็นองค์กรที่สามารถสร้างกิจการโดยให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับและมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นที่ทำให้สูญเสียทรัพยากรในช่วงเริ่มต้นออกไป ทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือสิ่งที่ Escaplan ตั้งใจอยากจะให้บริษัทของลูกค้าเป็น ทำให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์ คือมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะมากมาจากพื้นของการเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นความสัมพันธ์และการบริหารด้วยความไว้วางใจ จริงอยู่ที่ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มี Supply มากกว่า Demand จึงเป็นสาเหตุให้การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ตามมาด้วยการพยายามที่จะค้นหาเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ซึ่งหากเป็นองค์กรใหญ่พออาจจะสามารถทำได้ไม่ยากนัก แต่ธุรกิจขนาดกลางอย่าง SME เราจะทำอย่างไรต่อไป? ที่ Escaplan เราเข้าใจและยึดมั่นมาตลอดในส่วนของอยากช่วยให้ SME ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดนี้ได้ โดยที่คุณจะได้ปรับปรุงระบบบนพื้นฐานของคุณค่าของธุรกิจเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณจริงๆ  หรืออาจกล่าวได้ว่า “ทำน้อยอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุด” […]

READ MORE

The Escafe Experience

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop