ทำไมธุรกิจที่ดีต้องมี MISSION (ร่วมกัน)

Mission คือ อะไร ?

Mission หรือ พันธกิจ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิธีการที่องค์กรจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ (vision) ที่ได้ตั้งไว้ หาก vision เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง mission ก็เหมือนกับแผนการที่จะนำทางองค์กรของคุณให้ไปถึงจุดหมายนั้น และยังบ่งบอกอีกด้วยว่าองค์กรของคุณทำอะไร และอะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น

ทำไมต้องมี mission ร่วมกัน ?

1. เพื่อกำหนดทิศทาง   

การมี mission ร่วมกันก็เหมือนกับการมีเข็มทิศที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน

2. เพื่อสร้างอนาคต  

ในขณะที่ vision คืออนาคตที่ต้องการ mission จะบอกทุกคนในองค์กรว่าต้องทำอะไรในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ต้องการให้เป็นจริง

3. เพื่อการเปลี่ยนแปลง (ที่มีประโยชน์)

ถ้าทุกคนเข้าใจ mission อย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนเส้นทางนี้ จะสร้างคุณค่า สร้างประโยชน์ต่อองค์กร และได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

4. เพื่อกำหนดกลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ กลยุทธ์ที่ทุกคนเข้าใจ และทำให้บรรลุ mission ที่องค์กรตั้งไว้ได้สำเร็จ

 

 

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com
20% OFF Team-Building Package
Isolation is hard. Working remotely is lonely. Let's energize and reconnect your team.

We are offering a 20% special discount to ease you during this challenging time.

Register now!

*Terms and conditions apply.

Terms and conditions:
Limited time offering. Apply to only selected and qualified teams only.

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop