5 ขั้นตอนสร้าง VISION ให้ธุรกิจของคุณ

  1. กำหนดเป้าหมาย: การจะสร้างวิสัยทัศน์ให้สำเร็จนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรก
  2. ใช้ความเรียบง่าย: ความเรียบง่ายจำทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ง่ายขึ้น
  3. มีความชัดเจน: ความไม่ชัดเจนจะทำให้วิสัยทัศน์นำมาปฏิบัติและใช้จริงได้ยากมากขึ้น
  4. ให้ความสำคัญกับอนาคต: วิสัยทัศน์ควรจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตไม่ใช่การกลับไปแก้ไขอดีต
  5. กำหนดกรอบเวลา: กรอบเวลาจะเป็นตัวช่วยในการชี้วัดว่าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นมาประสบความสำเร็จหรือไม่

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com
20% OFF Team-Building Package
Isolation is hard. Working remotely is lonely. Let's energize and reconnect your team.

We are offering a 20% special discount to ease you during this challenging time.

Register now!

*Terms and conditions apply.

Terms and conditions:
Limited time offering. Apply to only selected and qualified teams only.

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop