ทำไมการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ

          เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบธุรกิจของคุณมีการสร้างคุณค่าที่เกิดจากระบบการทำงานภายในทีมที่แข็งแรง เราจึงนำแนวคิดแบบ “ไคเซ็น” (Kaizen) ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจและต้องการที่จะส่งมอบไอเดียนี้ออกไปให้แก่ธุรกิจของคุณเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตอย่างธุรกิจ SME ที่มีข้อจำกัดเรื่องเงินลงทุน จึงทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความเร็วและการปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กร

 

แนวคิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องอย่างการคิดแบบ “ไคเซ็น” (Kaizen) เป็นหนึ่งในเทคนิคกระบวนการแบบ Lean ที่ยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นแนวคิดการบริหารร่วมกันระหว่างทีมภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและช่วยปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

นอกจากนี้เรายังเชื่อในเรื่องของการมี Business Routine ที่ดีซึ่งจะช่วยให้การจัดการการดำเนินธุรกิจมีความลื่นไหลและความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงแผนการรับมือต่อเหตุการณ์ที่เข้ามาและรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ทำให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ได้ทันที และยังช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ พร้อมทั้งสามารถดำเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจของคุณจะมีความเคยชินกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเอง 

 

Escaplan จะช่วยคุณสร้าง Routine ภายในองค์กรของคุณ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมอย่างคุ้มค่า เราเข้าใจงานด้านเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อนและข้อจำกัดด้านเงินทุนที่ส่งผลต่อการยากที่  จะนำ software การจัดการที่มีราคาแพงเข้ามาใช้ เราจึงคัดสรร Business Tools หรือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ของคุณ ที่ทั้งเรียนรู้ได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่จะสามารถสร้างมูลค่าจริงๆให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน

 

“เพื่อให้ธุรกิจของคุณพัฒนาต่อไปได้อย่างเรียบง่ายและรวดเร็วแบบสไตล์ธุรกิจ SME”

.

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights