ทำไมการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ

    ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่มักประสบพบเจอกับปัญหาสำคัญหลักๆ ในเรื่องของการขาดทรัพยากรและการบริหารอย่างไม่เป็นเป็นระบบ เนื่องจากธุรกิจ SME ส่วนใหญ่มักมีรากฐานมักมาจากธุรกิจที่ก่อตั้งโดยธุรกิจครอบครัวที่สมาชิกในองค์กรเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้นำองค์กรและมีความไว้วางใจกันในทีม อีกทั้งลักษณะงานก็ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกที่ชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้ SME เติบโตมาได้ด้วยความสามัคคีกันในองค์กร

 

แต่ในขณะเดียวกัน SME มักจะพบว่าเมื่อธุรกิจโตมาได้สักระยะหนึ่งจะเริ่มเกิดความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารแบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพเท่าแต่ก่อน นอกจากนี้ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้ามาสานต่อธุรกิจดั้งเดิมในช่วงที่เริ่มมีความซับซ้อนมากและยังขาดประสบการณ์นั้น อาจทำให้ยังไม่ได้รับความไว้วางใจในการบริหารและความเชื่อถือจากพนักงานรุ่นเก่ามากนัก

 

 

อย่างไรก็ตามทายาทธุรกิจยุคใหม่ที่ส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชันวายที่เติบโตมาในยุคของอินเตอร์เน็ตในขณะที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริหารธุรกิจยุคเจนเนอเรชันวายนี้มีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าผู้บริหารยุคก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ รักอิสระ และมีความกล้าแสดงออก อกจากนี้ยังสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี Escaplan เชื่อว่า “ธุรกิจ SME ในยุคของทายาทธุรกิจเจนเนอเรชันถัดไปนั้นไม่ได้มีความสามารถด้อยไปกว่าผู้บริหารยุคก่อนๆ”  ซึ่งข้อดีของผู้บริหารยุคใหม่นี้มีจุดเด่นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ กล้าลองสิ่งใหม่ๆ แต่อาจด้วยประสบการณ์ที่ไม่มากพอจึงทำให้อาจยังไม่กล้าที่จะเสนอไอเดียนั้นออกไป

 

 

เรามีความเข้าใจปัญหาในด้านการขาดทรัพยกรและความซับซ้อนของระบบธุรกิจที่เกิดขึ้น โปรแกรมของเราที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Startup จะช่วยให้คุณได้ทดลองไอเดียได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความเป็นไปได้ก่อนที่คุณจะนำไอเดียไปใช้จริงกับธุรกิจของคุณ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความเป็นไปได้ 

 

 

นอกจากนี้เรายังสร้างโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรโดยการสร้าง “Business Routine” ที่ดีโดยอาศัยการใช้ Software และการบริหาร Workflow ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยสร้างโมเดลที่ดีที่สุดให้กับระบบธุรกิจของคุณ ทำให้ระบบภายในองค์กรธุรกิจของคุณเป็นระบบที่ Lean และยังสามารถทดลองพัฒนาโมเดลการทำงานใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปตามวิธีคิดแบบ “Kaizen

 

 

ภารกิจของ Escaplan ที่เรายึดมั่นมาตลอด คือ การส่งมอบความรู้ระดับสากลที่มีคุณค่าผ่านประสบการณ์การทำงานกว่าสิบปีจากองค์กรชั้นนำ ประสบการณ์การทำงานร่วมกับซิลิคอนวัลเล่ย์และคลุกคลีในแวดวงธุรกิจ SME เพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่เรามีความหลงไหลสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อที่จะเป็นธุรกิจที่มีความทันสมัย สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันและมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น Escaplan ต้องการเป็นมากกว่าการเป็นที่ปรึกษา เราให้ความสำคัญกับคุณเสมือนคุณเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราเอง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นครอบครัว SME เดียวกัน 

 

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights