ทำไม Lean & Agile จึงสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ

ลูกค้าของ Escaplan จะสามารถพัฒนาขึ้นสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย สามารถรับมือกับสถานการณ์ภายนอกได้ดี เป็นองค์กรที่สามารถผลิตนวัตกรรมได้เอง มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง บุคคลากรในองค์กรมีคุณภาพพร้อมด้วยทัศนคติพร้อมที่จะเติบโต และมีกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ให้องค์กรของคุณเป็นองค์ที่ “Lean

คำว่า LEAN หมายถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง ดังนั้น Lean Enterprise หรือ องค์กรณ์ที่มีระบบธุรกิจแบบ Lean จะมีความสามาถในการเข้าใจคุณค่าหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และมีความสามารถในการสร้างคุณค่านั้นหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้ทรัพยากรที่มีและเกิดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุด

 

การบริหารขององค์กรแบบ Lean ร่วมกับการนำแนวคิดแบบ Startup มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือเป็นองค์กรที่สามารถสร้างกิจการโดยให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับและมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นที่ทำให้สูญเสียทรัพยากรในช่วงเริ่มต้นออกไป ทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือสิ่งที่ Escaplan ตั้งใจอยากจะให้บริษัทของลูกค้าเป็น ทำให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์ คือมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะมากมาจากพื้นของการเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นความสัมพันธ์และการบริหารด้วยความไว้วางใจ จริงอยู่ที่ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มี Supply มากกว่า Demand จึงเป็นสาเหตุให้การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ตามมาด้วยการพยายามที่จะค้นหาเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ซึ่งหากเป็นองค์กรใหญ่พออาจจะสามารถทำได้ไม่ยากนัก แต่ธุรกิจขนาดกลางอย่าง SME เราจะทำอย่างไรต่อไป?

 

ที่ Escaplan เราเข้าใจและยึดมั่นมาตลอดในส่วนของอยากช่วยให้ SME ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดนี้ได้ โดยที่คุณจะได้ปรับปรุงระบบบนพื้นฐานของคุณค่าของธุรกิจเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณจริงๆ  หรืออาจกล่าวได้ว่า “ทำน้อยอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุด” นั่นเอง

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights