Before the Transformation : 3 คำถามก่อนการเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการนำไปใช้

3 คำถามที่ต้องถามก่อนทำ Business Transformation

การสร้างความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวางแนวทางของ business transformation  ดังนั้นก่อนที่คุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลง ลองถามคำถามเหล่านี้กับตัวคุณเองและทีมของคุณดูก่อน มันจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีความเข้าใจที่ตรงกัน

1) Why does the company exist in the first place?

เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาทำไม หรือ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งธุรกิจของคุณคืออะไร

2) What’s the next big problem we can solve for our customers?

อะไรคือปัญหาที่เราสามารถช่วยลูกค้าของเราได้ในอนาคต

3) Where are the biggest threats and opportunities?

อะไรคืออุปสรรค และอะไรคือโอกาสในธุรกิจของคุณ

ในทางทฤษฎีแล้วเหล่าผู้นำและทีมผู้บริหารควรกำหนดแนวทางของบริษัทบนพื้นฐานของสามคำถามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่ความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีเสมอไป ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเวลาที่ธุรกิจของคุณกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง สามคำถามนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปในแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทำอย่างไรให้พนักงาน “สนับสนุน” การเปลี่ยนแปลง

คุณอาจจะมีคำถามในใจว่า transformation ที่ว่ามานี่ควรจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหน แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป หรือควรเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันที ซึ่งการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ อย่างไรก็ตามเรามี guideline ง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้

  • Inspire (สร้างแรงบันดาลใจ)

คือการที่ทีมผู้นำเปิดเผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับรู้ ทำให้พวกเขาเข้าใจ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

  • Demonstrate (ทำให้เห็นจริง)

สิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือการกระทำของเหล่าผู้นำองค์กร การเป็นตัวอย่างทีดีเป็นการแสดงถึงความจริงจังในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้พนักงานของคุณปฎิบัติตามได้ไม่ยาก

  • Involve (มีส่วนร่วม)

การมีส่วนร่วมของพนักงานจะทำให้พวกเขายอมรับและเข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

  • Reinforce (สนับสนุน)

การสร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่มีอะไรที่จะกัดกร่อนความเชื่อมั่นของพนักงานได้เร็วไปกว่านโยบายและกระบวนการที่ขัดแย้งกับค่านิยมและความเชื่อของบริษัท

  • Communicate (สื่อสาร)

การทำให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึง และวางกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรโฟกัสในเรื่องนี้สักช่วงเวลาหนึ่งจะทำให้พนักงานให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง

ก่อนจะเริ่มกระบวนการการเปลี่ยนแปลง การสร้างความเข้าใจร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ การถามคำถามจะทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกันว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้นมีวัตถุประสงค์อะไร และควรทำอะไรต่อไปในอนาคต อีกทั้งการจะให้ทุกๆคนในองค์กรมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจ การเป็นตัวอย่างที่ดี การให้ทุกคนมีส่วนร่วม การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และใช้การสื่อสารในองค์กรให้เป็นประโยชน์ สุดท้ายนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือ Business Transformation นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว และหากเรามีการเตรียมพร้อมที่ดี เราก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบในโลกธุรกิจที่ดูซับซ้อนวุ่นวายนี้ได้ไม่ยาก

ที่มา : www.emotivebrand.com/business-transformation-strategy

 

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights