ทำไมการมีความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์จึงสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ

“การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในธุรกิจเท่ากับการมีบันไดที่นำทางให้คุณไปสู่ความสำเร็จ

แต่จะยิ่งสำเร็จเร็วยิ่งกว่าหากคุณมีทีมที่ดี

หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าธุรกิจของคุณจะเดินไปทางไหนและจะสร้างทีมยังไงให้โปรเจคสำเร็จ Escaplan สามารถพัฒนากระบวนการที่มีความเฉพาะพิเศษที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจนพร้อมที่จะเริ่มต้นสำหรับโปรเจคใหม่ๆของคุณ

“แล้วทำไมการสร้างภาพของธุรกิจให้ชัดเจนจึงสำคัญ?”

ลองจินตนาการดูว่ามีภูเขาอยู่แห่งหนึ่งที่มีทิวทัศน์ด้านบนที่สวยงามมาก คุณฝันที่อยากจะพิชิตยอดเขานี้สักครั้งในชีวิต แต่คุณไม่มีทั้งแผนที่และไม่รู้วิธีไป คุณรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นเพียงทภูเขาที่มียอดเขาที่สวยงามและน่าหลงใหลที่น้อยคนจะไปถึง คุณอาจจะเลือกที่จะถามทางจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็ได้ แต่ความซับซ้อนของเส้นทางอาจสร้างความสับสนให้คุณและอาจจะทำให้คุณหลงทาง

 

จะดีกว่าไหมถ้าหากคุณมี “แผนที่” ที่สามารถบอกเส้นทางให้คุณไปถึงยอดเขาแห่งนั้นได้โดยเร็ว และ แผนที่นี้เองที่เปรียบเสมือน “วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ” ที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพทางเดินและทำให้เราวางแผนคัดเลือกวิธีการการเดินทางได้เหมาะสมเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเรากำลังเดินไปถูกเส้นทางและถึงได้รวดเร็วEscaplan ให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมเพื่อสนับสนุนซึ่งกัน เข้าใจเป้าหมายเดียวกัน และทำให้โปรเจคนี้รันต่อไปได้อย่างต่อเนื่องบนเส้นทางที่มี “เป้าหมายธุรกิจ” ที่คุณได้สร้างขึ้น

 

การทำงานเป็นทีมก็เปรียบเสมือน “การมีเพื่อนร่วมเดินทางที่ดี” ที่จะร่วมเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกับคุณ ช่วยคุณดูทางและวางแผนการเดินทางให้คุณไปถึงจุดนัดหมายได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า  “คุณกำลังวิ่งไล่ความสำเร็จบนลู่ที่วิ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง” Escaplan จะช่วยค้นหาสิ่งที่สำคัญ 3 ส่วนนี้ไปพร้อมกับคุณได้แก่ “การค้นหาจุดหมาย”,  “การวางแผนเส้นทาง” และ “การค้นหาเหตุผลที่คุณเลือกไปยังสถานที่แห่งนี้” ซึ่งเปรียบได้กับการค้นหา 3 สิ่งได้แก่ “วิสัยทัศน์” (Vision) “พันธกิจ” (Mission) และ “คุณค่า” (Value) ของธุรกิจของคุณนั่นเอง

กระบวนการที่ได้กล่าวมานับเป็นส่วนแรกของกระบวนการที่เราให้ความสำคัญซึ่งจริงๆนั้นมีทั้งหมดรวม 3 ขั้นตอนโดยอีก 2 ขั้นตอนที่เหลือคือการวิเคราะห์เคราะห์จุดแข็งและโอกาสของธุรกิจคุณทำให้เกิดการดึงความสามารถที่เหมาะสมนั้นมาวางแผน และสร้างกลยุทธ์ธุรกิจที่ดีที่สุดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นให้กับธุรกิจของคุณ

 

 

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights