5 วิธีที่จะทำให้คุณมี Growth Mindset

1. อย่าหยุดเรียนรู้: ทุกความท้าทายคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และการเรียนรู้ ก็จะช่วยพัฒนาความสามารถของเราให้ดียิ่งขึ้น

2. อย่ากลัวความท้าทาย: ความท้าทายจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ และอะไรคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม

3. อย่ากลัวที่จะล้มเหลว: ความล้มเหลวเปรียบเสมือนบทเรียนที่ล้ำค่า บทเรียนนี้ไม่มีสอนนอกจากเรียนรู้จากมันด้วยตัวคุณเอง

4. เปิดรับคำวิจารณ์: คำวิจารณ์เป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงจุดไหน และมีอะไรที่ต้องปรับปรุง

5. ลงมือทำ: สิ่งที่จะเอาชนะอุปสรรคไม่ได้มีเพียงความกล้าเท่านั้น แต่ต้องกล้าที่จะ “ลงมือทำ” เพื่อเอาก้ามข้ามอุปสรรคนั้นต่างหาก

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com
20% OFF Team-Building Package
Isolation is hard. Working remotely is lonely. Let's energize and reconnect your team.

We are offering a 20% special discount to ease you during this challenging time.

Register now!

*Terms and conditions apply.

Terms and conditions:
Limited time offering. Apply to only selected and qualified teams only.

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop