วัฒนธรรมนวัตกรรม & ผู้ประกอบการในที่ทำงาน

 เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่งอนาคต ส่งเสริมวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และสร้างจิตใจความเป็นทีมที่ดี

เกี่ยวกับเวิร์คช็อปนี้:

ในยุคดิจิตอล ผู้นำจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่สานต่อนวัตกรรม เรียนรู้และสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่ต้องใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือที่ส่งเสริมการแบ่งปันความคิดและการสร้างสรรค์ ต้องพัฒนาความสามารถของคนในองค์กร สร้างแรงบันดาลใจด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้ระกอบการ/นักธุรกิจในการทำงานและสร้างการเปลี่ยนแปลง

About This Workshop

Learning Objectives

1. นวัตกรรมคืออะไร ทำไมถึงสำคัญและจะพัฒนาอย่างไร
2. จิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจคืออะไร
3. เรียนรู้วิธีการใช้จิตวิญญาณนั้นกับทีมของคุณ
4. 7 วิธีในการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม
5. แผนงานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ

The Medical Mystery of 21st Century

เมื่อครึ่งหนึ่งของประชากรโลกล้มป่วยด้วยสาเหตุที่ไม่รู้จัก เราต้องการให้คุณทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 21!

Download course outline

WORKSHOP FACT

  • เวิร์คช็อปครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
  • เวิร์คช็อปเต็มวัน (8 ชั่วโมง)
  • สถานที่ภายในองค์กรหรือนอกองค์กร
  • 5-40 คน/เวิร์คช็อป (หากมากกว่า 40ท่านกรุณาติดต่อเพิ่มเติม)

WHAT IS INCLUDED?

  • Training Handouts

  • Vent and Venue Coordinator

  • Winning Prizes

  • Coffee, Tea and Sweet Refreshments

WHAT IS INCLUDED?

1. Training Handouts

2. Vent and Venue Coordinator

3. Winning Prizes

4. Coffee, Tea and Sweet Refreshments

CONTACT INFORMATION

ESCAPLAN LIMITED
info@escaplan.com
+66 98 279 3790
+66 2 026 8910
The Park East, 76 & 78 Soi Sukhumvit 101/2 Bangna 10260 Bangkok, Thailand
Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

Fill in

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights